A QAA Certified Institution by UGC Nepal 2022

Chairman  Few Words

 I feel tremendously pleased to write a couple of sentences about KMC as a chairperson. To meet the demand of changing perspective of time, we have buildings to suffice for administrative and teaching purposes, well equipped computer lab, library, well-furnished lavatories, safe drinking water, self-motivated faculty members dedicated to the academic well-being of students to make them capable of globally competitive
Read More  

Mr. Mahendra Prasad Pokhrel

Kumarwarti Multiple Campus

Campus Chief Words

I do not feel any hesitation to assert that Kumarwarti Multiple Campus laid the foundation of development in Nawalpur because its establishment in 2045 B.S. as a center of higher education of Nawalparasi acted as a kind of ‘open sesame’ for other government and non-governmental institutions (like banks, land revenue office, drinking water office, sub administrative headquarter, district traffic police office etc.).
Read More  

Mr. Guru Prasad Subedi

Campus Cheif, Kumarwarti Multiple Campus

Notice Board

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु स्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना   त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालकोस्नातकोत्तर तह दोस्रो बर्षको र्वािर्षक परीक्षामा सम्मिलित हुने मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायका आंशिक परीक्षार्थीहरूले आ–आफ्नो क्याम्पसमा र प्राइभेट तर्फका आंशिके परीक्षार्थीहरुले मिति २०७८ साल वैशाख १० गते देखि मिति २०७८ साल जेठ ०९ गतेसम्म नियमित शुल्कमा र दोब्बर दस्तुर साधारण म्याद सकिएको एक हप्ता भित्र परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  यो सूचना त्रि. वि. website: www.tuexam.edu.np मा हेर्न सकिन्छ ।परीक्षा नियन्त्रक ...
Read More
त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने ४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी,व्यवस्थापन, शिक्षा शास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरु, तिन वर्षे स्नातक तह मानविकी तर्फका आँशिक र प्राईभेट तथा प्राज्ञिक परिषद्को स्थायी समितिको मिति २०७६ साउन २३ गते बसेको बैठकको निर्णय नं. १६(३)अनुसार तिन बर्षे स्नातक तहको  समय सिमा नाघेका मौका परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको हकमा २०७७ सालको वार्षिक परीक्षामा एक पटकको लागि मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय भएको हुँदा स्नातक तह तिन वर्षे प्रथम वर्षका आंशिक र मौका परीक्षा दिने ...
Read More
It is hereby notified to the students of Bachelor Level First Year (BBS, BED and BA) that their First Internal Examination will be conducted on and from 2078 Baishakh 6th carrying 30 marks in each subject as per the following schedule: Exam Schedule Time: Morning 07:00 AM to 08:30 AM Part DateFirst Year2078/01/06Business Statistics (Mgt 202) General Egnlish (Ed 411) Introduction to Sociology (So 421)2078/01/08Accounting for Financial Analysis (Mgt 211) Reading, Writing and Thinking (Eng 421)Theories of Development (Rd 421) Found. of Health Education (H. Ed 416&418)2078/01/11Business English (Mgt 201) English (Eng 401) Found. of Language and Linguistics Ed 416 ...
Read More
परीक्षा तालिका (Examination Schedule)  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सब्काय, डीनको कार्यालयबाट सेमेष्टर प्रणालीमा सञ्चालित शैक्षिक वर्ष २०१९ को स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टरका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा कार्यक्रम वि.सं. २०७८ साल बैशाख १९ गतेदेखि देहाय बमोजिम सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो परीक्षा तालिका (Examination Schedule)  सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षा समय ः– दिउँसो ०१.०० बजेदेखि ०४.०० बजेसम्मपरीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिनेछ । Download Link : MA Third Semester Exam Schedule सहायक डीन ...
Read More
त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालमा संचालन हुने ३/४ वर्षे मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका स्नातक तह दोस्रो वर्षका नियमित, प्राईभेट पूरा तथा आंशिक र मौका समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै परीक्षार्थी आफूले परीक्षा दिनु पर्ने कुन कुन  कोड र विषय हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि प.नि.का. जवाफदेही नहुने कुरा  यसै सूचनाद्वारा  सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ । विशेष ...
Read More
प्रकाशित मिति: २०७७-११-२५ नेपाल सरकार  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड  परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२)  सानोठिमी, भक्तपुर कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका  ...
Read More
The long-awaited event named organizing a Workshop on Research Paper Writing headed by Prof. Dr. Mahananda Chalise, the director of the School of Management., TU,  and co-headed by Dr. Dhruba Lal Pandey, by Research Management Cell(RMC), Kumarwarti Multiple Campus, has been  materialized on March 6th -7th, 2021(21st –   22st  Falgun, 2077). More than 15 campuses including Madhyabindu Multiple Campus, Lumbini Aadarsha Degree College, Janak Campus from the Nawalpur District enthusiastically participated in the programme. The program was  inaugurated by Mr. Mahendra Prasad Pokhrel, the CMC chairman and Mr. Guru Prasad Subedi, the campus chief appreciated and highlighted the importance of ...
Read More

सम्मान कार्यक्रम सु सम्पन्न

यस कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पसमा विगत लामो समय देखि प्राध्यापन गर्नुहुने पूर्व क्याम्पस प्रमुख मोतीराम तिवारी, उप प्राध्यापक बैकुण्ठ प्रसाद भुषाल र उप प्राध्यापक गोबिन्द सापकोटा लाई कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पस परिवारको तर्फबाट सम्मान कार्यक्रम सु सम्पन्न गरियो...

३ वर्षे र ४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने ४ वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी,व्यवस्थापन, शिक्षा शास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि...

First Internal Examination Schedule 2077 for Bachelor First Year(New)

It is hereby notified to the students of Bachelor Level First Year (BBS, BED and BA) that their First Internal Examination will be conducted on and from 2078 Baishakh 6th carrying 30 marks in each subject as per the following schedule:        Exam Schedule   Time:...

Workshop on Research Paper Writing Hedaded by Prof. Dr. Mahananda Chalise

The long-awaited event named organizing a Workshop on Research Paper Writing headed by Prof. Dr. Mahananda Chalise, the director of the School of Management., TU,  and co-headed by Dr. Dhruba Lal Pandey, by Research Management Cell(RMC), Kumarwarti Multiple Campus,...

Examination Schedule: 4 Yrs & 3 Yrs Bachelor Level 3rd Year – 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय      त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र  संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका स्नातक तह ४र३ वर्षे  तृतिय वर्षका...

Examination Schedule One Year B.Ed 2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७६ सालमा संचालन हुने एक वर्षे वि.एडका पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना...

Exam Schedule : Master’s Level 1st Year-2076

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रण्एााली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको शिक्षाशास्त्र,व्यवस्थापन (MBS & MPA) र मानविकी तर्फका आंशिक तथा प्राईभेट आंशिक र मौका (२०६२ मा भर्ना भइ २०६३ मा प्रथम...

Successful finalization of the QAA acquisition Virtual PRT’s program from the 23rd to 25th November

We feel greatly pleased to disseminate the happy piece of news among the community in general that Kumarwarti Multiple Campus, the first higher educational institution of Nawalparasi District has successfully finalized the QAA acquisition Virtual PRT's program from...