विशेष सूचना

यसै कार्यक्रमानुसार स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षादिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुटेको भन्ने वुझिन आएकोले त्यस्ता क्याम्पसका परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशितभएको मिति देखि नै दोव्वर दस्तुर सहित २०७७ पौष २४ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भराई क्याम्पसहरुले २०७७ पौष २६ गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई परीक्षा आवेदन फारम सम्वन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा वुझाइ सक्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीकालागि यो सूचन प्रकाशित गरीएको छ । त्यसै गरी प्राईभेट (आंशिक) परीक्षार्थीहरूले २०७७ पौष २३ र २४ गतेका दिन आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई परीक्षा आवेदन फारम सम्वन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा वुझाइ सक्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीकालागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।