त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय डीनको कार्यलय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा

यस संकायद्वारा २०७९ साल माघ महिनामा सञ्चालन हुने सेमेस्टर प्रणलीमा आधारित (खुल्ला तथा दुर सिकाइ समेत) स्नाकोत्तर तह दोस्रो सेमेस्टर (नियमित, आंशिक तथा मौका) को परिक्षा निम्नलिखित तालिका अनुसार हुने भएको हँुदा सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।