सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०७५/०१/१६ गते एक दिन स्थानिय विदा गरिएको व्यहोरा सम्पुर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुमा जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ। साथै मिति २०७५/०१/१९ गते देखि यथावतरुपमा पठनपाठन हुने जानकारी गराइन्छ।