Twitter LinkedIn 0 Pinterest 0 StumbleUpon 0 Facebook...

Hearty Congratulations !!!

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट प्रकाशित स्नातक तह दोस्रो वर्ष २०७८ सालको वार्षिक परीक्षामा कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षाशात्र सङ्काय मा अध्ययनरत मेघावी विद्यार्थीहरु सृजना काफ्ले (BBS), दिल माया तामाङ्ग (BA),...