कक्षा १२ को पठनपाठन सम्बन्धि सूचना
उपरोक्त सम्बन्धमा कक्षा १२ को पठनपाठन यहि मिति २०७५ साल आषाढ २५ गते सोमबार देखि नियमित रुपमा संचालन हुने जानकारी सम्बन्धित विद्यार्थीहरुमा सूचित गरिन्छ ।